Enskiltavlopp

På fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet är det fastighetsägarens ansvar att själv ordna med rening av vatten från vattentoalett, bad, disk och tvätt.

Om din fastighet inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet är det du som fastighetsägare som är ansvarig för att se till så att ditt avloppsvatten från vattentoalett, bad, disk och tvätt blir renat. Detta kallas enskilt avlopp.

Är din avloppsanläggning godkänd?

Du som har egen en avloppsanläggning och undrar om den är godkänd kan vända dig till Miljö- och hälsoskyddskontoret.
Innan du får anlägga eller ändra en avloppsanläggning ska den nya anläggningens lämplighet bedömas. Detta sker efter du varit i kontakt med miljö- och hälsoskyddskontoret och när en skriftlig ansökan eller anmälan har skickats in.

Vi hjälper dig gärna

Vi på Smedsbo bygg & entreprenad är certifierade entreprenörer för infiltration och anläggning av enskilt avlopp så tveka inte att ta kontakt med oss om du vill ha hjälp med ditt enskilda avlopp & infiltrering.