Dränering

Börjar det bli dags att utföra en dränering kring din fastighet? Vi på Smedsbo bygg & Entreprenad utför alla typer av dränering och hjälper dig gärna. Kom ihåg att det är otroligt viktigt att inte slarva med dränering då det kan leda till dyra och omfattande skador på din fastighet i form av vattenskador och mögel. Eftersom vi har ett lite mer påfrestande klimat i Norden är det extra viktigt att dräneringen alltid fungerar som den ska för att undvika att kyla och fukt får sitt grepp om din bostad. Därför är det viktigt att du anlitar en entreprenör med god kunskap då en felaktigt utförd husdränering kan ställa till med stora problem.

Det kanske kan tyckas som en stor utgift att få en omdränering utförd, men se det snarare som en investering; är olyckan framme kommer prislappen med största sannolikhet bli mycket större. Fuktskador kan bli mycket omfattande.

Vi är Certifierad entreprenör av Isodrän.

När du som kund anlitar en ISOCERT ENTREPRENÖR vet du att arbetet blir utfört av någon som förstår ISODRÄNMETODEN  och vikten av att ISODRÄN AB:s arbetsinstruktion följs.